Nawałnica narobiła szkód przemysłowi drzewnemu Litwy

Nawałnica, która szalała na Litwie 8 sierpnia 2010 r., narobiła szkód lasom, a wartość według przybliżonych obliczeń wynosi ok. 17 mln litów. W państwowych lasach kraju wywrócone i połamane drzewa stanowią 360000 m3. Ze względu na rekordowe upały na Litwie jest duże ryzyko rozpowszechnienia się w wyłamanych i wywróconych drzewach szkodników drzew iglastych. Jakość drewna wkrótce zacznie się pogarszać, więc niezbędne są pilne działania związane z likwidowaniem skutków nawałnicy.

Przemysł przeróbki drewna, włącznie z firmami oferującymi produkcję drewnianych palet i desek do palet, nawałnicę odczuje w najbliższym okresie zakupu surowca drzewnego. Jeżeli będzie szybko zaopiekowano się wywróconymi drzewami, to te ilości drewna uzupełnią podaż surowca drzewnego. Natomiast, jeżeli wywrócone drzewa zostaną stracone, to ze względu na potencjalnie mniejsze ilości drewna można spodziewać się skoku cen.

Firmy drzewne przebywają w stanie niewiedzy, ponieważ nie mogą przewidzieć, czy uda się zachować wydajność produkcji. Sytuację ratują jedynie wysiłki Generalnego Gospodarstwa Leśnego, dzięki którym wszystkie prace przygotowawcze są skupiane na terenach, które najbardziej ucierpiały na skutek nawałnicy. To gwarantuje nieprzerwane dostarczenie surowca. Podstawowa niejasność panuje w segmencie lasów prywatnych, ponieważ właściciele nie udzielają żadnych informacji na temat planowanych działań w kierunku usunięcia skutków nawałnicy.

, ,