O sprzedaży desek do produkcji palet decyduje sezonowość

Podczas planowania sprzedaży desek do produkcji palet na wrzesień 2010 r. zauważono, że niektórzy producenci palet w Europie Zachodniej wspominają o produkcji nagromadzonej w magazynach na skutek zmniejszonej ilości sprzedaży. Główną przyczyną wielkiej ilości zasobów jest ujemny wpływ okresu wakacyjnego. W tym okresie producenci drewnianych palet odpowiednio zmniejszyli ilości zakupu desek do produkcji palet. Jednak na rynku aktywność ma zapanować w drugiej połowie września.

Dyrektor sp. z o.o. „Juodeliai“ Andrius Zimnickas zauważył, że na sprzedaż desek do produkcji palet czasowy wpływ wywiera sezonowość. Ta tendencja na rynku drewnianych palet jest notowana już od wielu lat. Duże przedsiębiorstwa produkujące deski do palet dostosowują się do wpływu sezonowości i utrzymują stabilne objętości wytwarzania wyrobów oraz ilości ich sprzedaży. Właśnie to pozwala też firmie „Juodeliai” sprzedawać całą wytwarzaną produkcję bez większych trudności.

, , , , ,