Przedsięwzięcia Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa pozwalają na zapewnienie stabilnej działalność sp. z o.o. „Juodeliai”

W przemyśle obróbki drewna do tej pory nie cichną pogłoski o szkodach wyrządzonych przez gwałtowną burzę z dnia 8 sierpnia 2010 r. Nie tylko nadleśnictwa były zmuszone podjąć dodatkowe działania w zakresie likwidacji następstw żywiołu, ale również przetwórcy drewna, włącznie z producentami europalet drewnianych. Rozważa się, jak długo będzie odczuwalny brak surowca, czy skutki żywiołu natury zostaną operatywnie usunięte, i czy na tej podstawie została skorygowana planowana sprzedaż.

Sytuacja ustabilizowała się dzięki Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa, która operatywnie zareagowała na zaistniałą sytuację i szybko podjęła niezbędne decyzje. Rozporządzenie Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa z dnia 24 sierpnia 2010 r. „w sprawie podjętych przez nadleśnictwa działań podczas likwidacji następstw huraganu z dnia 8 sierpnia 2010 r.” zapewniło, że zostaną zrealizowane umowne zobowiązania kupna-sprzedaży drewna okrągłego. Nadleśnictwa, zainspirowane treścią niniejszego rozporządzenia, podpisują umowy trójstronne pozwalające na ścisłą współpracę z kupcami drewna okrągłego i na realizację przewidzianych zobowiązań.