Tendencje w zakresie produkcji tarcicy w Krajach Bałtyckich

W oparciu o nowe dane przedstawione przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), w 2009 r. produkcja tarcicy w Krajach Bałtyckich stanowiła około 4,66 mln metrów sześciennych. Używane przez Eurostat określenie produktów tarcicy obejmuje również europalety drewniane (belki drewniane, deski).

Analizując lata 1998-2009, zauważa się spadek zakresu stworzonej produkcji w Krajach Bałtyckich w ciągu roku o 10, 42 % (patrz obrazek), tymczasem  w 27-miu państwach Unii Europejskiej w latach 1998-2009 roczna produkcja tarcicy wykazywała tendencję wzrostową i zwiększyła się o około 10 %.

Produkcji tarcicy: europalety drewniane, palety drewniane, belki drewniane, deski.

Obraz. Ogólna produkcja tarcicy (1 000  m³).

W porównaniu z danymi z 2008 r., w 2009 r. w Krajach Bałtyckich wielkość produkcji wytwarzanej tarcicy zmniejszyła się odpowiednio o 2, 37%. Od 2008 r. do 2009 r. ogólna produkcja tarcicy na Litwie spadła o 8,85 %. Natomiast w tym samym czasie zakres produkcji przedsiębiorstwa obróbki drewna „Juodeliai” wzrósł o 19,11%.

W 2009 r. część produkcji wytwarzanej przez spółkę akcyjną „Juodeliai” stanowiła 4,49% całej produkcji tarcicy na Litwie.

, , , , , , , , , , ,