Prognozowany wzrost produkcji palet drewnianych w 2010 r.

Ożywienie gospodarki światowej po recesji finansowej i gospodarczej z lat 2008-2009 przyczyniło się do zwiększenia zamówień towarowych, a co za tym idzie – do wzrostu rynku palet drewnianych. Dodatkowy optymizm na rynku palet drewnianych budzą raporty podawane przez środki masowego przekazu. Wg prognoz niemieckiego stowarzyszenia producentów opakowań drewnianych „HPE”, w 2010 r. w Niemczech zostanie osiągnięty wzrost produkcji palet drewnianych o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Członkami stowarzyszenia „HPE” są większość niemieckich producentów palet drewnianych, w tym też stowarzyszenie producentów Europalet – „EPAL” oraz producenci palet dla przemysłu chemicznego (CP).

Niektórzy z producentów europalet oraz palet przemysłu chemicznego CP, członkowie „HPE” są stałymi klientami spółki „Juodeliai”. Zdaniem kierownictwa spółki, o skuteczności działalności przedsiębiorstwa przesądza elastyczność w dopasowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych oraz konstruktywna współpraca z kontrahentami. Obecnie prognozuje się, że w 2010 r. produkcja spółki „Juodeliai“ wzrośnie o 33,33% w porównaniu z rokiem ubiegłym.