Spółka „Juodeliai” realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju eksportu

W celu zwiększenia obrotów handlowych, kładąc nacisk na eksport towarów na rynki Europy Zachodniej, w okresie od dnia 15 września 2009 r. do listopada 2011r. spółka „Juodeliai” planuje realizację projektu „ekspansja eksportu spółki „Juodeliai” na rynki Europy Zachodniej”, zgodnie z Priorytetem 2 „Zwiększanie efektywności działalności gospodarczej oraz atrakcyjności otoczenia biznesowego” Programu działań na rzecz wzrostu gospodarczego Litwy na lata 2007-2013, działanie „Nowe możliwości”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki poprzez ekspansję na rynki państw Europy Zachodniej. Wymaga to sporych nakładów inwestycyjnych, dlatego na realizację tego projektu spółki przewiduje przeznaczyć 61 826,00 LTL środków własnych oraz pozyskać środki unijne w wysokości 144 259,00 LTL.

W ramach realizacji projektu został utworzony nowoczesny portal internetowy, dostosowany do wyszukiwania partnerów handlowych, został zatrudniony specjalista ds. marketingu eksportu oraz opracowano ogólną strategię promocji i eksportu do państw Europy Zachodniej, a także są prowadzone badania rynków państw Europy Zachodniej.

Szczegółowe informacje o projekcie:

Sygnatura projektu – VP2-2.1-ŪM-04-K-01-088
Nazwa projektu – „Ekspansja eksportu spółki „Juodeliai” na rynki Europy Zachodniej”
Wykonawca projektu – sp. z o.o. „Juodeliai”
Działanie – Program działań na rzecz wzrostu gospodarczego Litwy na lata 2007-2013: Priorytet 2 „Zwiększanie efektywności działalności gospodarczej oraz atrakcyjności otoczenia biznesowego” – Działanie VP2-2.1-ŪM-04-K: „Nowe możliwości”
Data rozpoczęcia prac – 2009-09-15
Data zakończenia prac – 2011-11-15
Okres realizacji projektu – 26 mies.
Wartość projektu – 206 085,00 LTL
Wartość dofinansowania – 144 259,00 LTL
Wkład własny sp. z o.o. „Juodeliai”– 61 826,00 LTL