Zmiany poziomu cen elementów palet drewnianych w III i IV kwartale 2010 r.

Na początku września 2010 roku na rynku producentów drewnianych palet kształtowały się oczekiwania dotyczące potencjalnego spadku cen elementów palet. Wspomniane oczekiwania wywołały niepokój u przetwórców drewna, szczególnie u producentów elementów palet. Jednak analizując sezonowe zmiany cen elementów palet drewnianych spostrzeżono, że oczekiwania niektórych uczestników rynku mogły być nieuzasadnione, gdyż zazwyczaj jesienią rosną koszty transportu, które mają wpływ na ceny przewozu drewna.

W drugiej połowie września, gdy zaczęto planować sprzedaże na październik 2010 r., producenci elementów palet drewnianych mogli bardziej obiektywnie oszacować tendencje zmian cen produkcji drewnianej. Według niektórych producentów palet na rynku utrwaliły się nie tylko ceny produkowanych przez nich palet drewnianych, ale także ceny nabywanego surowca, tj. ceny elementów palet. Jednak większość producentów drewnianych palet, z powodu wzrostu kosztów transportu, za elementy drewnianych palet nabywane w październiku 2010 r. będą płacili nie niższe, lecz nieznacznie wyższe ceny. Uważa się, że podobny poziom cen (jak w październiku) utrzyma się w całym IV kwartale 2010 r.

, , , ,