Skutki sierpniowej nawałnicy są dotychczas odczuwane w sektorze obróbki drewna

Szkody wyrządzone przez burzę w sierpniu br. poniosły nie tylko nadleśnictwa państwowe, lecz również właściciele lasów prywatnych. Największe straty poniesiono w lasach iglastych rosnących w południowej części Litwy. Skutki nawałnicy dotychczas odczuwają przedsiębiorcy z branży obróbki drewna.

W ostatnich latach spółka „Juodeliai” do produkcji elementów palet drewnianych w 70% wykorzystywała tarcicę drzew liściastych i tylko 30% tarcicy z drzew iglastych. Struktura zakupywanego surowca była, zatem, stosownie dobrana. Skutki sierpniowej nawałnicy istotnie skorygowały strukturę sprzedawanego surowca drzewnego w całym regionie. W październiku udział tarcicy z drzew iglastych znacznie wzrósł i sięgał ponad 75% ogółu zakupywanego surowca.

Proces technologicznej obróbki tarcicy z drzew iglastych jest znacznie prostszy niż tarcicy z drzew liściastych, co miało pozytywny wpływ na wielkości produkcyjne spółki. W październiku spółka „Juodeliai” wyprodukowała rekordową wielkość produkcji za cały okres swej działalności, produkując i dostarczając na rynek ponad 6000 m3 klocków do palet. W związku ze zwiększoną produkcją elementów do palet z tarcicy iglastej spółka „Juodeliai” musiała wprowadzić korekty do planów sprzedaży na październik. Bezwarunkowo wywiązując się z przyjętych zobowiązań, część zamówień na elementy do palet z tarcicy liściastej została zastąpiona ofertą droższych elementów do palet z tarcicy iglastej, jednak nie przerzucając kosztów na odbiorcę, lecz sprzedając po cenie uzgodnionej w umowie.

, , ,