Nagła zmiana pogody zahamowała prace tartaków w Europie Wschodniej

Na początku grudnia temperatura powietrza w niektórych krajach Europy Wschodniej spadła poniżej -20 °C. Na skutek dużej i nagłej zmiany temperatury zewnętrzne warstwy drewna oblodziły się, zaś obróbka zamarzniętych kloców znacznie się utrudniła. Zwolnienie tempa produkcji miało znaczny wpływ na plany produkcyjne przedsiębiorstw drzewnych. Zasięg produkcji planowany na grudzień przez wiele tartaków Europy Wschodniej wymaga przewartościowania. W zależności od specyfiki technologicznych przedsiębiorstw drzewnych moc produkcyjna spadła z 10% do 30%.

Zauważa się, że nagła zmiana temperatury ma wielki wpływ na zasięg produkcji opartej na cięciu surowca o małych średnicach. Do produkcji swoich wyrobów, tzn. desek paletowych, „Juodeliai“ przeważnie używa drobnej tarcicy, w związku z tym moc produkcyjna przedsiębiorstwa spadła o 25% w porównaniu z listopadem b. r.

Wytwórcy desek paletowych Europy Wschodniej zaspokajają relatywnie niemałą część potrzeb rynków Europy Zachodniej. Więc zmniejszenie zasięgu produkcji, spowodowane niskimi temperaturami, stało się przyczyną niedoboru desek paletowych w Europie Zachodniej.

, , , , , , , , , ,