Rozstrzygnięto przetargi na zakup drewna okrągłego w pierwszym półroczu 2011 roku

18 listopada br. w Litewskim Nadleśnictwie Lasów Państwowych rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż drewna okrągłego w pierwszym półroczu 2011 r. Oferta sprzedaży obejmowała następujące kategorie: kłody tatarczane o dużej i średniej średnicy – 344700 m3, kłody tatarczane o małej średnicy – 261200 m3, drewno do produkcji płyt – 147900 m3, drewno papierowe – 219700 m3, drewno opałowe – 142000 m3 oraz odpady z wycinania lasów – 55200 m3.

Z komentarzy do wyników rozstrzygnięcia przetargu na zakup drewna okrągłego należy wyciągnąć wnioski, że zapotrzebowanie na ten surowiec na litewskim rynku obróbki drewna nadal wzrasta. Wskutek wzmożonego zapotrzebowania na surowiec drzewny kilkakrotnie wzrosła również liczba podmiotów, którzy w roku bieżącym złożyli oferty do udziału w przetargu, natomiast wzrost konkurencji w branży przyczynił się do wzrostu cen drewna okrągłego.

Analizując zmiany cen kupna-sprzedaży drewna okrągłego z roku na rok, w roku bieżącym cena kłód tatarczanych o małej średnicy wzrosła o 16%, cena drewna papierowego – o ponad 11%, drewna na płyty – o ponad 13%.

Po rozpatrzeniu ofert przetargowych i rozstrzygnięciu przetargu, 2 grudnia br. w Litewskim Nadleśnictwie Lasów Państwowych odbyła się narada, w której uczestniczyli kierownicy oddziałów Nadleśnictwa Lasów Państwowych oraz dyrektor Stowarzyszenia branży obróbki drewna Juozupas Zimnickas. Komisja rozstrzygająca przetarg na sprzedaż drewna okrągłego wykryła wykroczenia, które mogły naruszać interesy niektórych uczestników przetargu. Kierownictwo Nadleśnictwa Lasów Państwowych Litwy zobowiązało się do podjęcia działań zapobiegających występowaniu tego rodzaju wykroczeń.

, ,