Optymistyczny start w 2011 rok

Po wspaniałym zakończeniu roku 2010, firma Juodeliai nie mniej efektownie rozpoczęła kolejny 2011 rok. W stosunku do aktywności klientów w składaniu zamówień i zapytań o produkcję desek paletowych w analogicznym okresie kilku ostatnich lat, początek tego roku mile zaskakuje i optymistyczne nastawia. Jeszcze na początku stycznia 2011 roku producenci palet drewnianych Europy Zachodniej, którzy nieśmiało prognozowali popyt na deski paletowe na następne trzy miesiące, już w 3 tygodniu b. r. złożyli zamówienia na taką ilość desek do palet drewnianych, jaką firma planowała wyprodukować w ciągu całego lutego.

Jednak bez względu na optymistyczne tendencje na rynku palet drewnianych, w styczniu zanotowano znaczny brak usług spedycyjnych. Objaśnieniem takiego zjawiska może być zbyt wielkie obciążenie przewoźników natłokiem towarów, spowodowanym przez ożywienie przemysłu w Europie i pogorszenie warunków przyrodniczych, decydujących o spowolnieniu tempa udzielania usług spedycyjnych. Przewlekłe negocjacje rosyjsko-polskie w sprawie zezwoleń dla przewoźników polskich  na 2011 rok również miały wpływ na potok transportu trasami europejskimi. W celu terminowego dostarczenia klientom wyrobów drewnianych firmy Juodeliai, nie zmniejszając siły produkcyjnej, byliśmy zobowiązani do wprowadzenia zmian w systemie logistyki firmy. Dzięki operatywnemu skorzystaniu z bazy danych nowych spedytorów oraz skupieniu większej uwagi na współpracy z polskimi, niemieckimi, austriackimi i innymi europejskimi firmami spedycyjnymi, udało się uniknąć większych nieskładności z powodu braku usług spedycyjnych.