W kwietniu zaplanowany jest remont oddziałów produkcji

Z powodu intensywnej produkcji elementów drewnianych palet w niekorzystnych warunkach ubiegłej zimy zużył się sprzęt tartaku. W tamtym okresie najwięcej uwagi poświęcało się na zgodną z terminem realizację przyjętych zamówień, dlatego sprzęt tartaku był maksymalnie obciążony.  Z powodu zużycia się urządzeń do przerobu drewna pogorszyła się jakość cięcia i zmniejszyła się objętość produkowanych elementów drewnianych palet.

W celu zachowania wysokiej jakości oraz objętości produkcji w kwietniu b.r. planujemy remont sprzętu tartaku. Tartak „Jūrė“ zostanie zamknięty na remont – modernizację w dniach 11 – 16 kwietnia, zaś tartak „Akmenynai“ – w dniach 26 kwietnia – 1 maja. Z tego powodu w kwietniu planujemy zmniejszenie produkcji o 25 proc. Przewidujemy, że po wykonanych pracach w zakresie remontu – modernizacji objętość produkcji wzrośnie o 10 proc., zostanie także zachowana wysoka jej jakość.

,