Produkcja sp. z o.o. „Juodeliai“ – palety EPAL i CP

Sp. z o.o. „Juodeliai“ od początku swej trwającej już od 17 lat działalności najwięcej uwagi poświęca jakości produkowanych wyrobów oraz wzmacnianiu pozycji na rynku sprzedaży. Aby w warunkach dzisiejszego rynku osiągnąć sukces, należy obrać jeden konkretny kierunek i konsekwentnie się go trzymać.  Dlatego spółka specjalizuje się w produkcji elementów palet EPAL oraz surowca na palety CP. W I kwartale 2011 roku 65 proc. swej produkcji spółka dostarczyła jako surowiec producentom palet EPAL, 25 proc. produkcji nabyli producenci palet CP, pozostałe 10 proc. – sprzedane producentom niestandardowych palet.

W ciągu pierwszego kwartału bieżącego roku zauważono rosnące zapotrzebowanie na surowiec palet CP. Tymczasem popyt na elementy palet EPAL pozostał stabilny. Bez względu na drożejące belki oraz ich brak na rynku, wieloletnie doświadczenie pozwoliło sp. z o.o. „Juodeliai“ dostosować się do zmian zapotrzebowań na rynku oraz produkować więcej surowca przeznaczonego na palety CP. W sprawie zwiększenia planowanej wydajności produkcyjnej w maju b.r., przedsiębiorstwo będzie mogło zaspokoić rosnący popyt na elementy palet CP, a także utrzymać produkcję elementów palet EPAL na obecnym poziomie.

, , ,