Spotkanie kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Asocjacji Przetwórców Drewna

30 marca w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zostały omówione aktualia dotyczące współpracy przetwórców drewna oraz państwowych nadleśnictw. W spotkaniu udział brali dyrektor Asocjacji Przetwórców Drewna Juozapas Zimnickas, Generalny Leśniczy Benjaminas Sakalauskas, Zastępca Generalnego Leśniczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Gintaras Visalga oraz główny doradca Andrius Vancevičius.

Podczas spotkania uwzględniono sytuację państwowych lasów oraz omówiono zagadnienia z zakresu współpracy z przetwórcami. J.Zimnickas wyraził opinię członków asocjacji, iż ostatnio współpraca między państwowymi nadleśnictwami i przetwórcami przebiega praktycznie bezproblemowo, zamówienia na drewno okrągłe są realizowane płynnie, zgodnie z harmonogramem, zawarte umowy są realizowane.

Omawiając zagadnienia dotyczące drewna okrągłego przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zapewnili, że tak, jak planowano, od połowy II półrocza bieżącego roku rozpocznie się wdrażanie systemu elektronicznego sprzedaży drewna. Jego wdrożenie powinno uprościć procedury sprzedaży.

Dyrektor Asocjacji Przetwórców Drewna, po gorzkim doświadczeniu w tej sferze sąsiadów z Polski, poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na to, by podczas realizacji elektronicznej sprzedaży nie powstała możliwość przecieku informacji, co mogłoby zniszczyć handel okrągłym drewnem.

Podczas spotkania także poruszono bardzo aktualne zagadnienie – by w ramach zachęcania do budowy kotłowni na biopaliwa nie było palone drewno przeznaczone na przetwórstwo. Generalny Leśniczy B. Sakalauskas po raz kolejny zapewnił kierownika Asocjacji Przetwórców Drewna, że będzie przykładał wszelkich starań, by tak się nie stało.

Źródło: strona internetowa „Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych“, www.gmu.lt