Fundusz charytatywny „Juodeliai & Co”

W 2010 roku został założony fundusz charytatywny „Juodeliai & Co”, którym kieruje przewodniczący Andrius Zimnickas. Mimo, że fundusz działa dosyć niedawno, jednak już może się cieszyć obfitością i różnorodnością wykonanych prac. „Juodeliai & Co” wspiera i zachęca do doskonalenia się młodych koszykarzy z Mariampolu, jednak nie omija też innych dziedzin sportu. Środki funduszu charytatywnego są także kierowane do domów dziecka, ruchu „zielonych”, społeczeństw wiejskich i in. Założyciele funduszu uważają, iż przyszła pora na inwestowanie w bardziej trwałą edukację: w wiedzę i wartości duchowe. Działalność funduszu nie ogranicza się do jednej sfery działania, staramy się zwrócić uwagę na tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy i wsparcia. Fundusz charytatywny „Juodeliai & Co” będzie nadal prowadził swą działalność oraz będzie dążył do realizacji nowych projektów, a także tych, które są już tradycyjne.