Spotkanie z Premierem Republiki Litewskiej

29 kwietnia b.r. dyrektor asocjacji przetwórców drewna  (dyrektor generalny sp. z o.o. „Juodeliai”) Juozas Zimnickas miał spotkanie z Premierem RL Andriusem Kubiliusem. Powód spotkania – zaniepokojenie przetwórców drewna o swa przyszłość. J.Zimnickas powiedział Przewodniczącemu Rządu o zaniepokojeniu wszystkich przetwórców drewna w sprawie planów dotyczących dość dużego zwiększenia mocy kotłowni cieplnych wykorzystujących biopaliwo, które, nie uwzględniając odpadów drewna, będą potrzebowały coraz więcej dobrego drewna, drewna przetwarzanego w spółkach przetwórczych. Dyrektor ujawnił sytuację, która miała miejsce w Polsce oraz poprosił zwrócić uwagę na wady ustawy o energetyce ze źródeł odnawialnych: brak środków ochrony lasu jako ekosystemu oraz konieczność oddzielenia drewna przeznaczonego na przetwórstwo od biomasy, w ten sposób zwiększając możliwość rozwoju w kraju także alternatywnej energetyki roślinnej.

J.Zimnickas wręczył Premierowi RL wniosek o stworzenie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup oraz z naukowców, którzy zbadaliby i oszacowali zaistniałą sytuację oraz przedstawiliby konkretne obliczenia w zakresie biopaliwa, które możliwe jest do zebrania oraz które prawdopodobnie zostanie zużyte, a także perspektywy na przyszłość. Dane wskaźniki powinny na podstawie odrębnych rodzajów biopliwa zostać odzwierciedlone w opracowywanym przez Rząd Narodowym programie rozwoju odnawialnych źródeł energii.