Konkurs „Nagrody gospodarki niemieckiej na Litwie 2011“

Niemiecko-Bałtycka Izba Handlowa w Estonii, Łotwie i Litwie (DBHK) w celu promowania rozwoju stosunków gospodarczych między Niemcami i Litwą oraz w celu zachęcenia litewskich spółek do nawiązania współpracy z partnerami z Niemiec już po raz szósty ogłosiła konkurs „Nagrody gospodarki niemieckiej na Litwie 2011”. Celem konkursu było docenienie małego i średniego przedsiębiorstwa na Litwie, które miało wpływ na wzmacnianie kontaktów biznesowych między Niemcami i Litwą oraz swą działalność na Litwie prowadzi w sposób odpowiedzialny. W bieżącym roku zostały ogłoszone nominacje do nagrody „Odpowiedzialność za przyszłość”. Przy wyborze pretendentów uwzględniano następujące kryteria:

  • Wykorzystywanie w działalności spółki odnawialnych źródeł energii;
  • Efektywne wykorzystywanie energii w produkcji, wdrażanie innowacji w zakresie zrównoważonej produkcji;
  • Odpowiedzialność za ochronę środowiska, świadomość ochrony środowiska;
  • Działalność socjalną i/lub kulturalną spółki na Litwie, odpowiedzialność społeczną;
  • Podnoszenie kwalifikacji personelu;
  • Uczestnictwo w programach w zakresie zatrudnienia bezrobotnych; osób starszych; osób niepełnosprawnych;
  • Zatrudnianie oraz motywacja młodych specjalistów;
  • Tworzenie produktów oraz świadczenie usług spełniających warunki innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju;
  • Wzmacnianie współpracy z Niemcami, np. wzrost eksportu do Niemiec w porównaniu z rokiem ubiegłym;
  • Inne szczególne osiągnięcia w ramach rozwoju kontaktów między Litwą i Niemcami.

ZSA „Juodeliai“ także brała udział we wspomnianym konkursie. Spółka od Niemiecko-Bałtyckiej Izby Handlowej w Estonii, Łotwie i Litwie (DBHK) otrzymała podziękowanie za pomyślny udział w konkursie.

, , , , , ,