Spotkanie z Ministrem Środowiska RL w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym

4 lipca bieżącego roku dyrektor Asocjacji przetwórców drewna Juozupas Zimnickas (dyrektor generalny sp. z o.o. „Juodeliai”) brał udział w posiedzeniu u Ministra Środowiska G. Kazlauskasa. Temat posiedzenia – tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym (aukcje). Prowadzono także rozmowy na inne ważne tematy.

Należy się cieszyć, iż minister (na razie w formie ustnej) podtrzymuje propozycję dyrektora asocjacji – by obecnie obowiązujący tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym z niewielkimi udoskonaleniami przenieść do przestrzeni elektronicznej bez organizacji przewidzianych aukcji.

Szkoda, że danej propozycji nie podtrzymuje także biorąca udział w spotkaniu asocjacja „Lietuvos mediena”, która wyraźnie broni interesów dużych spółek i producentów biopaliwa.

J. Zimnickas także wyjawił Ministrowi środowiska swe myśli na temat energetyki alternatywnej – o słomie i roślinach energetycznych (wierzbie), które mogłyby efektywnie zastąpić biopaliwo i w ten sposób ustrzec przed spaleniem drewno nadające się do piłowania. Minister się z tym zgodził i obiecał, że w miarę możliwości pomoże w realizacji danego pomysłu w zakresie energetyki alternatywnej.

Także należy się cieszyć, że w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym podtrzymuje nas Generalne leśnictwo, które wysłało pismo do Ministerstwa Środowiska w ofertą podtrzymania obecnie obowiązującego trybu oraz przeniesienia go do przestrzeni elektronicznej.

, , , ,