Wyniki z działalności prowadzonej w I-szym kwartale 2011 r.

Pierwsze półrocze 2011 r. dla sp. z o.o. „Juodeliai” było udane. W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku obroty wzrosły o 37 proc. Po odnowieniu sprzętu produkcyjnego oraz optymalizacji procesu produkcyjnego spółka utrzymała najwyższą pozycję wśród producentów elementów drewnianych palet w krajach bałtyckich. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, polepszanie zarządzania procesami pracy oraz optymalizacja mocy produkcyjnych stwarza możliwość wykorzystania mocy produkcyjnych w 100 proc. – dwa tartaki pracują w trzy zmiany i produkują do 7000 m3 drewna tartacznego w ciągu miesiąca. Wysoką jakość elementów palet potwierdza długoletnia lista stałych klientów oraz wciąż zwiększający się krąg nowych klientów, rosnące zainteresowanie. W pierwszym półroczu znacznie zwiększyła się liczba aktywnych klientów i przekroczyła granicę 60 klientów. Podstawowymi rynkami realizacji produkcji nadal pozostają Niemcy (46%), Belgia (18%), Holandia (16%).

Stała analiza rynków, konsekwentna praca w sferze marketingu i sprzedaży oraz stopniowo realizowana optymalizacja produkcji pozwala spodziewać się potencjalnie lepszych wyników także w II-gim półroczu.

, , , , , , , ,