Aktualizacja strony internetowej www.juodeliai.com

Początek jesieni wniósł do sp. z o.o. „Juodeliai” nowości i pozytywne zmiany. Jak już pisano wcześniej, w spółce zostały wdrożone międzynarodowe normy ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, a także w tym samym czasie trwały intensywne prace w zakresie aktualizacji strony internetowej. Już dzisiaj można zobaczyć wszystkie zmiany i nowości. Poprzedni dosyć surowy minimalistyczny wygląd strony został zamieniony przez bardziej delikatny i wesoły. Na stronie pozostawiono całość najbardziej aktualnej informacji, także można zobaczyć oficjalnie potwierdzone certyfikaty wdrożonych norm. Rozszerzona lista informacji kontaktowej pozwoli bezpośrednio i szybko skontaktować się z potrzebnym managerem firmy. Sp. z o.o. „Juodeliai” ma nadzieję, że wszyscy odwiedzający nową stronę internetową www.juoseliai.com nie będą zawiedzeni.