Szkolenia w zakresie efektywnej pracy grupowej

W słoneczny październikowy weekend pracownicy administracji sp z o.o. „Juodeliai” brali udział w szkoleniu, którego tematem było: „W jaki sposób zamienić kolektyw w efektywnie pracującą grupę”. Celem szkolenia było zebrać administrację trzech pododdziałów spółki w jednym miejscu, wyjaśnić, co to efektywna praca grupowa, stworzyć możliwość zdobycia nawyków praktycznych w zakresie pracy grupowej oraz podejmowaniu decyzji grupowych, a także pomóc w zrozumieniu swej wartości w organizacji. Uczestnicy dążyli do znalezienia bardziej efektywnych sposobów przydzielenia zadań innym, wyjaśnienia, w jaki sposób nie stracić motywacji w stresowych sytuacjach. Zdobywając nawyki praktyczne pracownicy sp z o.o. „Juodeliai” dowiedzieli się o podziale odpowiedzialności między członkami grupy podczas realizacji przewidzianych celów przez grupę. Spory powstałe podczas realizacji niektórych zadań były wspaniałą możliwością rozwiązania zaistniałej sytuacji nie tylko w teorii, ale też w praktyce.

Dwudniowe szkolenie każdemu członkowi kolektywu sp z o.o. „Judeliai” dało możliwość zdobycia jakościowej wiedzy pozwalającej bardziej efektywnie wykonywać codzienną pracę. Szkolenie w zakresie pracy grupowej wzmocniło grupę oraz zmotywowało do bycia bardziej wyrozumiałymi wobec siebie.

, , , ,