Firma „Juodeliai” pomyślnie zrealizowała swoje cele zamierzone w 2011 r.

Podsumowane wyniki po zakończeniu 2011 roku wykazały, że sp. z o.o. „Juodeliai“ osiągnęła cele wyznaczone na początku 2011 roku. Obroty wzrosły do 40 mln. litów, co stanowi około 33 procent więcej niż w 2010 roku. Rozmiar produkcji wzrósł o około 15 proc., w ubiegłym roku to stanowiło 68500 m3.

Firma „Juodeliai“ w ciągu 2011 roku zwiększyła swój Dział Handlowy, obecnie zatrudnia 5 pracowników. Dział ten może się poszczycić, że liczba klientów w porównaniu do roku 2010 wzrosła aż o 125 proc. Kierownictwo firmy oczekuje, że rzetelną pracą, wysiłkiem i zaangażowaniem wszyskich pracowników uda się i w 2012 r. zrealizować swoje cele. W roku bieżącym zaplanowano osiągnięcie obrotu w wysokości 50 mln litów.

, , ,