Sp z o.o. „Juodeliai“: efektowny wzrost eksportu zakłady przetwórstwa drewna w ramach projektu ufundowanego przez Unię Europejską

Jeden z największych zakładów przetwórstwa drewna w krajach bałtyckich sp z o.o. „Juodeliai” w celu zachowania pozycji konkurencyjności i utrzymania eksportu na istniejących rynkach, a tym samym zwiększenia wpływów z eksportu od dn. 15 września 2009 r. do grudnia 2011 r. realizowała projekt „Rozwój eksportu sp z o.o. „Juodeliai” na rynkach Europy Zachodniej”, według środku „Nowe możliwości” Priorytetu 2-go „Zwiększenie wydajności biznesu i poprawy otoczenia prowadzenia działalności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

W wyniku celowego wykorzystania wsparcia UE, rekrutacji specjalisty ds. marketingu eksportu, który przeprowadził badania rynku Europy Zachodniej i opracował strategię rozwoju eksportu, oraz utworzenia nowoczesnej, dostosowanej do rynków zagranicznych witryny internetowej www.juodeliai.com, projekt przyniósł orgomny sukces.

Spółka dla realizacji niniejszych celów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 144 259,00 litów oraz przeznaczyła 61 826,00 litów ze środków własnych.

Dyrektor sp z o.o. „Juodeliai” Andrius Zimnickas cieszy się, że w trakcie realizacji projektu powiodło się nawiązanie relacji z nowymi partnerami i podjęcie konkretnych kroków w celu rozszerzenia swojej działalności na rynkach zagranicznych, co daje mozliwość na imponujący wzrost przychodów z eksportu. W wyniku realizacji projektu wpływy z eksportu wzrosły o 270 %.

, , ,