Uległ zmianie wskaźnik postrzegania korupcji na Litwie

ZAO „NEPCon LT” donosi, iż organizacja „Transparency International“ przedstawiła odnowione wskaźniki postrzegania korupcji (w dalszej treści – WPK) w 183 krajach. Wskaźniki te są ważne dla przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna i dokonujących kontrolowanego zakupu surowców (np., drewna okrągłego), który później jest sprawdzany na podstawie programu kontroli przedsiębiorstwa.

W najnowszej tablicy WPK najwyższą ocenę (najmniej korupcjogenne kraje) otrzymały Nowa Zelandia, Dania oraz Finlandia. Na końcu listy znalazły się Somalia i Korea Północna. W porównaniu z rokiem 2010 WPK na Litwie, w Kostaryce i Omanie spadł poniżej 5 punktowej wartości. WPK na Litwie spadł on od 5,0 (2010 r.) do 4,8 (2011 r.). Pomimo wielu starań w Unii Europejskiej pozostaje 9 krajów (Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja), w których zgodnie z WPK oraz postawą FSC®, ryzyko nabycia bezprawnie pozyskanego drewna pozostaje nadal wysokie.

Dostawcy drewna, którzy sprzedają kontrolowany surowiec, powinni znowu prowadzić kontrolę wycinków drzew na podstawie programu kontroli przedsiębiorstwa, jaka miała miejsce do roku 2010, gdy WPK na Litwie był równy 4,9. ZAO „Juodeliai“ zajmująca się obróbką drewna zapewnia swych klientów, że kupuje jedynie certyfikowane przez FSC® drewno lub legalnie pozyskane drewno, tym samym zapewniając o odpowiedzialnym korzystaniu z surowców naturalnych.

, , , ,