Przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna „Juodeliai” współpracuje z Litewską Giełdą Pracy

Od stycznia 2011 r. przedsiębiorstwo z zakresu przetwórstwa drewna „Juodeliai” stale utrzymuje ścisłe kontakty z Terytorialną Giełdą Pracy w Mariampolu. Przedsiębiorstwo uczestniczy w organizowanym przez Litewską Giełdę Pracy przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy projekcie „Subsydiowane zatrudnienie”. Uczestnicząc w tym projekcie sp. z o.o. „Juodeliai” stała się jednym z przedsiębiorstw zatrudniających największą liczbę pracowników na obszarach objętych największym bezrobociem, tj. w rejonach Akmenynai i Jūrė, gdzie założono jednostki przetwórstwa drewna sp. z o.o. „Juodeliai”. Na stronie internetowej Litewskiej Giełdy Pracy regularnie zamieszczane są informacje na temat wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Zatrudnia się również niesubsydiowanych specjalistów wspieranych przez Giełdę Pracy, którym umożliwia się pracę i nabycie doświadczenia w jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw z zakresu przetwórstwa drewna na Litwie.

Sp. z o.o. „Juodeliai” jest przedsiębiorstwem, które chce i może zatrudniać pracowników wspieranych społecznie i narażonych na ryzyko, zapewniając im stałą pracę i wynagrodzenie stosowne do wyników. Co więcej, praca w przedsiębiorstwie przetwórstwa drewna, w którym wdraża się innowacje w zakresie produkcji palet drewnianych, drewna paletowego i elementów palet, stwarza faktyczne możliwości doskonalenia zawodowego.

, , , ,