Debiut przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna sp. z o. o. „Juodeliai” podczas targów kontaktów przedsiębiorstw i studentów Uniwersytetu Technologicznego w Kownie (KTU) „Dni kariery KTU 2012”

KTU karjeros dienos 2012Dnia 21 marca bieżącego roku na uniwersytecie Technologicznym w Kownie odbyły się tradycyjne już targi kontaktów przedsiębiorstw i studentów „Dni kariery KTU 2012”. Targi te stanowią możliwość zaprezentowania się przez przedsiębiorstwo przed docelowym audytorium potencjalnych pracowników/praktykantów, formowania wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego i niezawodnego pracodawcy, partnera, uzupełnienia bazy danych kandydatów na pracowników przedsiębiorstwa oraz znalezienia odpowiednich pracowników/praktykantów. W tym roku wśród 89 przedsiębiorstw znalazło się również stoisko przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna sp. z o. o. „Juodeliai”. Stale rozrastające się przedsiębiorstwo poszukuje nowych, obiecujących pracowników.

Sp. z o. o. „Juodeliai” w takich targach uczestniczyło po raz pierwszy, jednak nie rozczarowało się i planuje uczestniczyć w przyszłym roku. Zdaniem pracowników przedsiębiorstwa, którzy wzięli udział w targach „Dni kariery KTU 2012”, odnotowano duże zainteresowanie przedsięwzięciem, a wyniki cieszą. W związku z tym, udział sp. z o. o. „Juodeliai” w tym przedsięwzięciu, może stać się tradycją.

Przedstawiciele jednego z największych przetwórców drewna sp. z o. o. „Juodeliai” wzięli również udział w już po raz czwarty organizowanym przedsięwzięciu „KTU Ingenium 2012”. Jego istotą jest gra intelektualna, zrzeszająca w jednym zespole ludzi z różnych dziedzin – studentów, przedstawicieli przedsiębiorstw i Uniwersytetu Technologicznego w Kownie. Na zakończenie imprezy, przedstawiciele przedsiębiorstw, po dokonaniu oceny uczestników, wybierają trzech laureatów. Jednak zwycięzcami zostają wszyscy uczestnicy, ponieważ samo pokonanie etapu eliminacji dowodzi, ze są najlepszymi i najbardziej aktywnymi studentami KTU. Stanowi to dla przedsiębiorstw doskonałą okazję znalezienia potencjalnych, obiecujących pracowników. Członkowie zespołu sp. z o. o. „Juodeliai” cieszą się, że obok podstawowej działalności – produkcji drewna paletowego – aktywnie współpracują ze społecznością akademicką, uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach społecznych i bezpośrednio komunikują się z potencjalnymi pracownikami.

, ,

Nowa rubryka informacyjna o działalności przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności społecznej

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna sp. z o.o. „Juodeliai” w 2009 roku założyło Fundację Charytatywną „Juodeliai & Co”. Fundacja aktywnie rozwija swoją działalność, w związku z tym postanowiono szerzej zapoznać społeczeństwo z działalnością społeczną Fundacji. Od 7 marca bieżącego roku na stronie internetowej www.juodeliai.com pojawiła się nowa rubryka informacyjna „Odpowiedzialność społeczna”. Można się tu dowiedzieć o tym, z kim współpracowano w celach udzielenia wsparcia i pomocy od początku istnienia Fundacji. Nowa rubryka strony internetowej umożliwia pokazanie, na co jest zorientowana działalność Fundacji „Juodeliai & Co”, jakie konkretne prace wykonano.

Podstawowe kierunki działalności Fundacji Charytatywnej „Juodeliai & Co” stanowi sponsoring sportowy, kształcenie młodzieży i zwiększanie zajętości, rozwiązywanie problemów dzieci z rodzin objętych opieką społeczną, pomoc finansowa na leczenie ciężkich chorób u dzieci. Osoby, którym nie są obojętne te problemy, zapraszamy przyłączyć się do działalności Fundacji Charytatywnej „Juodeliai & Co”. Dla wygody wszystkich zainteresowanych, w celu ułatwienia komunikacji stworzono skrzynkę e-mail fondas@juodeliai.lt, na którą można wysyłać zapytania, propozycje i opinie.

,