Nowa rubryka informacyjna o działalności przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności społecznej

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna sp. z o.o. „Juodeliai” w 2009 roku założyło Fundację Charytatywną „Juodeliai & Co”. Fundacja aktywnie rozwija swoją działalność, w związku z tym postanowiono szerzej zapoznać społeczeństwo z działalnością społeczną Fundacji. Od 7 marca bieżącego roku na stronie internetowej www.juodeliai.com pojawiła się nowa rubryka informacyjna „Odpowiedzialność społeczna”. Można się tu dowiedzieć o tym, z kim współpracowano w celach udzielenia wsparcia i pomocy od początku istnienia Fundacji. Nowa rubryka strony internetowej umożliwia pokazanie, na co jest zorientowana działalność Fundacji „Juodeliai & Co”, jakie konkretne prace wykonano.

Podstawowe kierunki działalności Fundacji Charytatywnej „Juodeliai & Co” stanowi sponsoring sportowy, kształcenie młodzieży i zwiększanie zajętości, rozwiązywanie problemów dzieci z rodzin objętych opieką społeczną, pomoc finansowa na leczenie ciężkich chorób u dzieci. Osoby, którym nie są obojętne te problemy, zapraszamy przyłączyć się do działalności Fundacji Charytatywnej „Juodeliai & Co”. Dla wygody wszystkich zainteresowanych, w celu ułatwienia komunikacji stworzono skrzynkę e-mail fondas@juodeliai.lt, na którą można wysyłać zapytania, propozycje i opinie.

,