Sp. z o.o. „Juodeliai” została certyfikowanym członkiem Europejskiej asocjacji paletowej (EPAL)

Sp. z o.o. „Juodeliai” zrobiła kolejny krok w kierunku międzynarodowej przestrzeni – 1 maja bieżącego roku spółka ta została certyfikowanym członkiem Europejskiej asocjacji paletowej (EPAL) (European Pallet Association)).

Od 18 lat aż 60 proc. produkowanych w spółce drewnianych półfabrykatów do produkcji palet odpowiada wymogom standardu EPAL. Planuje się, że produkując drewniane półfabrykaty do produkcji palet europejskiego standardu z licencją wydaną przez Inspekcję certyfikacji EPAL, część palet odpowiadająca EUR standardowi zmianie nie ulegnie.

Członkostwo w Europejskiej asocjacji paletowej ułatwi Sp. z o.o. „Juodeliai” wymianę informacji z innymi producentami palet, zapewni skuteczny proces komunikacji i współpracy. Oficjalnie uznana zgodność ze standardami i wymogami ustalonymi przez EPAL pozwoli efektywnie zaspokajać potrzeby klientów w różnych krajach. Także, to jest solidny krok do przodu jako spółki przetwórstwa drewna, dążącej do najwyższych standardów oraz ukierunkownej na produkcję drewna wysokiej jakości.

, , ,