Wizyta sekretarza Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej i Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Republiki Litewskiej w sp. z o.o. „Juodeliai“

W dniu 9 maja br. sekretarz Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej Robertas Klovas i Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Republiki Litewskiej Gintaras Visalga odwiedzili przedsiębiorstwo obróbki drewna „Juodeliai“. Celem wizyty było nie tylko zwiedzanie przedsiębiorstwa obróbki drewna sp. z o.o. „Juodeliai“, ale również spotkanie z członkami Asocjacji Przetwórców Drewna oraz wspólne omówienie aktualnych problemów.

R. Klovas i G. Visalga razem z dyrektorem Andriusem Zimnickasem i dyrektorem generalnym Juozupasem Zimnickasem sp. z o.o. „Juodeliai“ odwiedzili jedną z filii produkcyjnych przedsiębiorstwa, znajdującą się we wsi Jūrė. Sekretarz MŚ razem z kierownikami przedsiębiorstwa zapoznali się z magazynami drewna okrągłego, pomieszczeniami produkcyjnymi oraz warunkami pracy zapewnionymi pracownikom. R. Klovas interesował się wydajnością obróbczą drewna okrągłego sp. z o.o. „Juodeliai” w ciągu roku oraz sposobami zaopatrywania w surowce. Gościa ucieszyło to, że większość drewna nabywa się od Litewskich Lasów Państwowych.

Po zapoznaniu się z filią produkcyjną, goście i kierownicy przedsiębiorstwa kontynuowali spotkanie w biurze sp. z o.o. „Juodeliai, znajdującym się w Mariampolu. W rozmowach, oprócz już wspomnianych osób, brali udział również przedstawiciele Asocjacji Przetwórców Drewna: A. Kavaliauskas i S. Astrauskas. Podczas spotkania rozmawiano o handlu drewnem w nowym trybie elektronicznym. Aktualna kwestia – to problem dotyczący nadmiernego wzrostu cen podczas licytacji długotrwałych i półrocznych. Kierownicy sp. z o.o. „Juodeliai” oraz przedstawiciele Asocjacji Przetwórców Drewna zaproponowali przeprowadzanie licytacji nie na zasadzie wzrostu cen, a na podstawie najwyższej zaproponowanej ceny, którą podaje się tylko jeden raz.

Podczas spotkania omówiono również problemy związane z biopaliwem. Sekretarz R. Klovas zapewnił, że Ministerstwo Środowiska stara się, aby drewno zdatne do obróbki nie stawałoby się paliwem. Obiecano również wspierać tylko takie biokotłownie, które zostały przystosowane do spalania nie tylko drewna opałowego, ale również odpadków oraz słomy.

Spotkanie było korzystne dla każdej z uczestniczących w nim stron. Dążąc do ciągłego postępu w dziedzinie obróbki drewna, oczekuje się w przyszłości dalszej współpracy pomiędzy władzami, producentami oraz przedstawicielami Asocjacji.

, ,