Przedstawiciele przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna „Juodeliai” wzięli udział w forum „Kształcenie młodych pracowników jako podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Dnia 24 lipca bieżącego roku w hotelu „Europa Royale Marijampole” odbyło się forum przedsiębiorstw oraz studentów/uczniów „Kształcenie młodych pracowników jako podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem tej inicjatywy społecznej jest zapoznanie młodych ludzi z działającymi w regionie przedsiębiorstwami i ich działalnością. W taki sposób dąży się do zaangażowania przedsiębiorstw regionalnych w informowanie zawodowe młodzieży, uczniów i studentów – w lepsze poznanie rynku pracy.

Podczas przedsięwzięcia nazwa sp. z o.o. „Juodeliai”, producenta drewna paletowego, została wspominana wraz z innymi dobrze znanymi przedsiębiorstwami regionu mariampolskiego, na przykład sp. z o.o. „ARVI ir ko”, albo sp. z o.o. „MANTINGA”. Przedsiębiorstwa te najmocniej przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców miasta Mariampol i obwodu, skutecznego kształcenia zawodowego, przyciągania inwestycji, rozwoju regionu.

Aktywne kontakty sp. z o.o. „Juodeliai” ze środowiskiem akademickim, uczestnictwo w inicjatywach społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości oraz bezpośrednie komunikowanie się z potencjalnymi pracownikami jest opłacalne. Po uczestnictwie w imprezie „Dni kariery 2012” do zespołu przedsiębiorstwa dołączył nowy obiecujący pracownik. Kierownictwo sp. z o.o. „Juodeliai”  potwierdza, że w przedsięwzięciach społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości firma będzie uczestniczyła coraz częściej.

, , ,