Audyt nadzoru systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska, BHP pracowników

Dn. 19 września 2011 r. sp. z o.o. „Juodeliai” uzyskała certyfikację w zakresie trzech międzynarodowych norm jakości: ISO 9001:2008 – norma systemu zarządzania jakością; ISO 14001:2004 – norma zarządzania ochroną środowiska oraz OHSAS 18001:2007 – norma zarządzania BHP pracowników. Ten system zarządzania wymaga dorocznych audytów nadzoru. Celem audytu jest sprawdzenie, czy system przedsiębiorstwa po upływie roku spełnia wymogi norm systemów zarządzania, czy organizacja skutecznie zrealizowała przewidziane środki, oraz czy przedsiębiorstwo wciąż jeszcze jest w stanie realizować swoją politykę oraz osiągnąć postawione cele.

Podczas audytu przeprowadzonego w ostatnim tygodniu lata w przedsiębiorstwie Sp. z o.o. „Juodeliai” sprawdzano jednostki produkcyjne i biuro główne oraz odbywające się w nich podstawowe procesy, dokumenty wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności.

Wymienione przez audytorów mocne strony systemu zarządzania Sp. z o.o. „Juodeliai”:

  • należyty pogląd kierownictwa oraz zobowiązania wobec jakości, ochrony środowiska i BHP;
  • wyjaśnienie i rozumienie potrzeb klientów oraz zapoznanie z tym pracowników;
  • rozwój i doskonalenie systemu.

Podczas audytu nie ustalono niezgodności, a audytorzy zgłosili kilka uwag i udzielili zaleceń w zakresie dalszego doskonalenia się i poprawy swojej pracy.