Modernizacja handlu drewnem okrągłym tworzy bardziej przejrzysty i konkurencyjny litewski rynek drewna

Już od prawie pół roku za pomocą Elektronicznego systemu sprzedaży drewna okrągłego (dalej – „ESSDO”) odbywa się sprzedaż hurtowa drewna okrągłego wyprodukowanego w lasach państwowych. Za pośrednictwem ESSDO po raz pierwszy przeprowadzono sprzedaż w czerwcu bieżącego roku, gdy odbyła się pierwsza aukcja elektroniczna długoterminowych (na dziesięć lat) i krótkoterminowych półrocznych umów kupna-sprzedaży. 520 nabywców nabyło wówczas drewno ze wszystkich 42 nadleśnictw kraju za prawie 170 mln litów. Aukcje tego typu na zakup drewna okrągłego (na pół roku i dziesięć lat) są organizowane raz na pół roku, więc kolejna aukcja odbędzie się już niedługo – w grudniu bieżącego roku.

Aukcje, podczas których są zawierane krótkoterminowe umowy na zakup drewna odbywają się codziennie. W bieżącym roku za pomocą ESSDO zorganizowano już 800 aukcji na zawarcie umów krótkoterminowych. Składając wnioski drogą elektroniczną nabywcy nie wiedzą z kim się licytują, więc praktycznie nie istnieje możliwość porozumienia się i obniżenia ceny w sposób nielegalny. Co więcej, każdy uczestnik aukcji publicznie widzi, kto i dlaczego zwyciężył.

„Obecnie nabywanie drewna stało się łatwiejsze i bardziej przejrzyste”, – chwalił system Juozupas Zimnickas, kierownik ESSDO Stowarzyszenia Przetwórców Drewna. Jak twierdzi p. J. Zimnickas, to, że w litewskich aukcjach sprzedaży drewna okrągłego biorą udział setki i więcej nabywców, stanowi oczywisty dowód na to, że w kraju działają prawa rynku, pozwalające na jednakowych warunkach konkurować różnego rozmiaru spółkom z branży drewnianej. Jednak taki tryb, gdy uwzględnia się interesy nie tylko dużych, lecz również średnich i drobnych przedsiębiorców, nie podoba się niektórym dużym litewskim spółkom przetwórstwa drewna. Ostatni skrytykowali ESSDO.

Można twierdzić, że tryb sprzedaży drewna sektorowi państwowemu doskonali się i tworzy prawdziwe konkurencyjne otoczenie w litewskim sektorze drewna oraz w ten sposób zapewnia maksymalną korzyść dla państwa zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej.

Przygotowano na podstawie artykułu Pranasa Satkusa „Lietuvos žinios”, dn. 9 listopada 2012 r.

,