Odbyła się doroczna narada Nadleśnictwa Generalnego w sprawie handlu drewnem okrągłym

Dnia 21 listopada 2012 roku odbyła się doroczna narada Nadleśnictwa Generalnego, dotycząca handlu drewnem okrągłym. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej, koordynatorzy regionalni Kolegium Nadleśnictwa Generalnego, przedstawiciele przedsiębiorstw, stowarzyszeń z branży przetwórstwa drzewnego.

Gintaras Visalga, zastępca głównego nadleśniczego, dokonał przeglądu aktualnej sytuacji handlu drewnem okrągłym w roku 2012 i perspektyw na rok 2013.

Podczas narady dyskutowano o zmianach przepisów handlu drewnem okrągłym oraz o elektronicznym systemie sprzedaży drewna okrągłego (ESSDO), jak również o innych aktualnych kwestiach. Juozupas Zimnickas, dyrektor generalny sp. z o.o. „Juodeliai”, zaprezentował rozwój przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna oraz perspektywy działalności.

Podczas narady w sprawie handlu drewnem okrągłym dyskutowano i podjęto decyzje w następujących najważniejszych kwestiach:

  • W sprawie ceny wywoławczej. Od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać przepis, że nabywcy drewna okrągłego będzie przysługiwało prawo do oferowania ceny o 10 proc. niższej niż zaproponowana cena wywoławcza.
  • Postanowiono wprowadzić zmiany związane z wpłatą gwarancyjną. Obecnie wystarczy dokonać wpłaty gwarancyjnej w jednym nadleśnictwie kraju i można będzie uczestniczyć w przetargach na drewno okrągłe we wszystkich nadleśnictwach Litwy.
  • >W sprawie rezerwy lasów państwowych. Dotąd państwo miało zostawioną rezerwę lasów w wysokości 12 proc. Przetwórcy drewna zaproponowali wspomnianą część lasów przekazać w gestię państwa oraz pod zarządzanie nadleśnictw, żeby można było prowadzić działalność gospodarczą. Taka zmiana byłaby korzystna dla przemysłu drzewnego, ponieważ w takich lasach zgromadzono duże zasoby biopaliwa.
  • W sprawie priorytetów dla przetwórców lokalnych. Podjęto decyzję, że gdy tylko ustabilizuje się nowa sytuacja polityczna w kraju, zostaną poczynione starania w kierunku stworzenia bardziej korzystnych warunków nabywania drewna przez lokalnych przetwórców drewna.

, , ,