Odbyły się tradycyjne szkolenia w zakresie formowania zespołu sp. z o.o. „Juodeliai”

W ramach kontynuacji zapoczątkowanej tradycji, kolektyw sp. z o.o. „Juodeliai” uczestniczył w szkoleniach formowania zespołu na temat „Nie zważając na różnice między nami, mamy wspólny cel”. Z uwagi na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, w tym roku szkolenia były zorientowane na zmniejszanie dystansu między nowymi i doświadczonymi pracownikami, jak również motywowanie do współpracy i dążenie do synergizmu pomiędzy różnymi poglądami. Celem szkoleń jest zmotywowanie i zjednoczenie kolektywu w dążeniu do wspólnych celów…

Podczas zajęć praktycznych w zakresie kształtowania zespołu uczestnicy nie tylko musieli wykonać zadania, mające na celu poszukiwanie wspólnych rozwiązań, wspieranie potencjału współpracy, poczucia synergizmu zespołu, udzielanie wsparcia, umiejętność cieszenia się z indywidualnych i wspólnych wyników. Uformowano wiele różnorodnych zespołów, których skład ulegał zmianom przy wykonywaniu poszczególnych zadań, żeby pracownicy mieli okazję obcować z jak największą liczbą kolegów z różnych oddziałów.

Sp. z o.o. „Juodeliai”, mimo dynamicznego rozwoju działalności w zakresie przetwórstwa drewna i nawału codziennych zajęć, planuje dalej aktywnie inwestować w pracowników: w ich doskonalenie, komunikację wzajemną i motywację do ukierunkowanego dążenia do wspólnych celów jako silny zespół.

Tradycyjne szkolenia w zakresie formowania zespołu

,