Przedstawiciele UAB „Juodeliai” będą uczestniczyli w międzynarodowych targach przemysłu leśnego i drzewnego „LIGNA 2013”

Dn. 5 lutego b.r. w Berlinie zaprezentowano największe i najważniejsze międzynarodowe targi przemysłu leśnego i drzewnego „LIGNA”. Impreza tradycyjnie odbywa się co dwa lata w Hanowerze, w Niemczech. W tym roku przedstawiciele przemysłu drzewnego zbiorą się w dniach 6-10 maja.

Jeden z organizatorów, Dr J. Köckler podkreślił, że „LIGNA” była i pozostaje najważniejszą na świecie imprezą o takim charakterze, prezentującą nie tylko nowości przemysłu drzewnego, lecz również zapoznającą z najważniejszymi technologiami, produkcją i wytyczającą kierunki rozwoju przemysłu drzewnego i związanych z nim kierunków przemysłu.

Tematyka „LIGNA” – od przemysłu leśnego i techniki leśnej, biomasy, przetwórstwa odpadów drzewnych, różnorodnych obrabiarek do drewna i pił, masywu drewnianego, płyt, produkcji mebli, rzeźbienia w drewnie i innych artystycznych prac drewnianych, różnorodnych narzędzi aż do nowych pomysłów designerów i architektów.

W poprzednich targach „LIGNA 2011” wzięło udział 1 765 uczestników z 52 krajów, odwiedziło je o 26 % więcej gości z zagranicy niż targi organizowane w 2009 roku. Prognozuje się, że w tym roku w targach „LIGNA 2013” weźmie udział około 1700 uczestników z 50 państw świata. Przypuszcza się, że liczba odwiedzających osiągnie 90 tys. I będą to goście z 90 krajów. Zazwyczaj przeważającą część odwiedzających stanowią profesjonaliści z różnych dziedzin, przybywający nie tylko po nowe pomysły, lecz również w celu nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Najwięcej uczestników targów przyjeżdża z krajów o starych tradycjach w zakresie przemysłu drzewnego – Niemiec, Włoch, Austrii, Szwecji, Szwajcarii.

Kierownictwo UAB „Juodeliai” uczestniczyło w wystawie „LIGNA 2011”, z której przywiozło wiele wrażeń i korzystnej informacji na temat nowości na rynku. W roku bieżącym również planujemy uczestniczyć w „LIGNA 2013”, dokonać przeglądu nowości i spotkać się zarówno z obecnymi, jak i z potencjalnymi partnerami.

, ,