Odbyły się aukcje zakupu drewna na II półrocze

Dn. 11 czerwca bieżącego roku odbyły się aukcje zakupu drewna na II półrocze 2013 r. Nabywcy aktywnie uczestniczyli zarówno w aukcjach na zawarcie Umów półrocznych, jak i w aukcjach na zawarcie Umów długoterminowych – w systemie zarejestrowano ponad 1700 ofert. Podczas wszystkich aukcji sprzedano ponad 90 proc. drewna okrągłego oraz 54 proc. odpadów powstałych w trakcie wycinki. Największy był popyt na drewno papierowe świerkowe, sosnowe, jesionowe, jak również prawie całe drewno kłodowane do cięcia – kłód brzozowych, świerkowych, sosnowych sprzedano ponad 90 proc. Niesprzedane pozostało zaledwie 5,9 proc. drewna opałowego, a drewna papierowego z osiki i brzozy odpowiednio po 6,7 oraz 5,7 proc. Najwięcej pozostało odpadów powstałych w trakcie wycinki, których kupiono zaledwie 54 proc.

W elektronicznym systemie sprzedaży drewna okrągłego (AMEPS) ogłoszone wyniki aukcji wykazały, że w porównaniu z 2011 rokiem, średnia cena sprzedaży drewna okrągłego jest o około 6,42 proc. niższa.

Należy zaznaczyć, że Elektroniczny system sprzedaży drewna okrągłego w dalszym ciągu przyczynia się do pomyślnego rozwoju systemów elektronicznych oraz poprawy usług w kraju.

UAB „Juodeliai” wylicytowało na aukcji wystarczająco drewna na własne potrzeby, co pozwoli i dalej skutecznie zapewniać stałą i terminową produkcję. „Będziemy mogli i dalej nieprzerwanie, w ustalonych terminach, dostarczać produkcję najwyższej jakości” – cieszy się dyrektor przedsiębiorstwa Andrius Zimnickas.

Sporządzono na podstawie informacji www.gmu.lt