UAB „Juodeliai” została członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Personelem

W czerwcu bieżącego roku przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai” zostało członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Personelem. Organizacja społeczna zrzeszająca ponad 200 profesjonalistów ds. personelu została założona w 2006 r. i dba o podwyższanie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi na Litwie. Członkami Stowarzyszenia Zarządzania Personelem na Litwie już są takie przedsiębiorstwa, jak AB „Lesto”, AB „Lietuvos draudimas”, AB „Lietuvos dujos”, Filia na Litwie „Barclay Technology Centre Limited”, UAB „Orlen Lietuva” oraz wiele innych.

Stowarzyszenie dąży do spopularyzowania znaczenia pracy z kapitałem ludzkim, kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania personelem oraz podnoszenia ich kwalifikacji. Organizacja gromadzi informacje i wiedzę w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, dąży do ich rozpowszechniania wśród organizacji oraz aktywnie uczestniczy w przygotowaniu aktów normatywnych.

UAB „Juodeliai” ma nadzieję, że współpraca pomoże rozwijać horyzonty i śledzić nowości w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, uczestniczyć w imprezach, komunikować się i dzielić doświadczeniem z innymi członkami stowarzyszenia, czerpać nowe pomysły. Przedsiębiorstwo chce pokazać, że dynamicznie rośnie i rozwija się, nie zaniedbując jednocześnie stałego doskonalenia się i zaszczepiania nowych pomysłów.