Wykonano doroczny audyt UAB „Juodeliai” w zakresie spełniania trzech norm międzynarodowych

W dniach 12-13 sierpnia odbywał się doroczny audyt nadzoru wdrożonych w UAB „Juodeliai” trzech norm międzynarodowych. Po wykonaniu audytu ustalono, czy przedsiębiorstwo po upływie roku spełnia wymogi wdrożonych w firmie norm: tj. ISO 9001:2008 – norma systemu zarządzania jakością, ISO 14001:2004 – norma systemu zarządzania środowiskiem oraz OHSAS 18001:2007 – norma systemu BHP pracowników.

Audyt wykonało międzynarodowe przedsiębiorstwo „Bureau Veritas”. W tym roku, największą uwagę poświęcono procesom produkcji, dostaw i zakupów w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai”. Audytorzy ocenili, czy UAB „Juodeliai” skutecznie wykonała wytyczone przez siebie cele, środki, czy jest w stanie zrealizować swoją politykę i spełnić ustalone normy. Podczas audytu nie wykryto niezgodności, udzielono jedynie kilku zaleceń, jak można by było udoskonalić procesy i w dalszym ciągu pomyślnie kontynuować prace.

Audytorzy, jako silne strony UAB „Juodeliai” wyszczególnili:

  • pogląd kierownictwa na zobowiązania wobec jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wyjaśnienie wszystkim pracownikom wagi rozumienia potrzeb klientów;
  • zarządzanie kompetencjami personelu zarządzającego (i nie tylko);
  • rozwój systemu;
  • identyfikację oraz stosowanie wymogów normatywnych w celu zarządzania działalnością;
  • uznaną nazwę przedsiębiorstwa na rynku.

,