Odbyły się aukcje drewna na I półrocze

Dn. 10 grudnia bieżącego roku o godz. 10 w elektronicznym systemie sprzedaży drewna okrągłego (AMEPS) zostały ogłoszone wyniki aukcji na zakup drewna na I półrocze 2014 r. Nabywcy aktywnie uczestniczyli zarówno w aukcjach na zawarcie Umów półrocznych, jak i w aukcjach na zawarcie Umów długoterminowych – w systemie zarejestrowano ponad 850 nabywców. W aukcji II półrocza 2013 r. zarejestrowano około 750 nabywców.

Podczas aukcji sprzedano ponad 90 proc. drewna okrągłego oraz odpadów powstałych w trakcie wycinki. Największy był popyt na drewno papierowe świerkowe, sosnowe, jesionowe, jak również prawie całe drewno kłodowane do cięcia – kłody brzozowe, świerkowe, sosnowe, dębowe. Ceny drewna okrągłego, w porównaniu z 2013 rokiem, nieznacznie wzrastają – główną przyczyną tego jest duża konkurencja w sektorze biopaliw i drewna do produkcji płyt.

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego sp. z.o.o. „Juodeliai” wylicytowało na aukcji wystarczająco drewna na własne potrzeby, co pozwoli i dalej skutecznie zapewniać stałą i terminową produkcję.

Przygotowano na podstawie informacji www.gmu.lt.

, , , ,