Sp. z o.o. Juodeliai jednogłośnie przyjęto do grona członków Stowarzyszenia Niezależnych Mierniczych Drewna Litwy (SNMDL)!

Dn. 31 stycznia b.r. na Uniwersytecie Aleksandrasa Stulginskisa (dawny Uniwersytet Rolniczy w Kownie) odbyło się rozszerzone zebranie Rady Stowarzyszenia Niezależnych Mierniczych Drewna Litwy, podczas którego rozważano przyjęcie przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego sp. z o.o. Juodeliai do grona członków NMDL.

SNMDL to instytucja świadcząca usługi pomiaru drewna okrągłego, rozdrobnionego biopaliwa i lasu pionowego (pojedyncze, grupowe i rzeczoznawcze) oraz udzielająca wsparcia metodycznego przedsiębiorstwom, która swoją działalność pomyślnie rozwija już od dziesięciu lat.

Cieszymy się, że dołączyliśmy do innych członków. Mamy nadzieję, ze współpraca z członkami stowarzyszenia jeszcze bardziej poprawi wydajność naszego przedsiębiorstwa oraz mamy nadzieję, że będziemy przydatni również dla innych.

, ,