Pomyślnie sfinalizowano projekt „Linia obróbki drewna UAB „Juodeliai” w Radziwiliszkach”

Dnia 7 sierpnia w spółce UAB „Juodeliai”firmie zajmującej się obróbką drewna – dokonano końcowej kontroli projektu „Linia obróbki drewna UAB „Juodeliai” w Radziwiliszkach” finansowanego w ramach finansowanego ze środków unijnych programu „Invest LT-2”. Udział w kontroli wziął dyrektor generalny spółki Andrius Zimnickas oraz główna księgowa Loreta Žilinskienė.

Kontroli w zakładzie w Radziwiliszkach, znajdującym się pod adresem S. Dariaus ir S. Girėno 119, dokonali kierownicy projektów z Wydziału Zarządzania Projektami Biznesowymi Departamentu Zarządzania Projektami Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Kontrola trwała przez cały dzień roboczy.

W trakcie kontroli sprawdzono sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu oraz dokumentację dotyczącą realizacji projektu. Kontrolerzy poprosili o zademonstrowanie wszystkich elementów linii produkcyjnej nabytej w ramach realizacji projektu oraz ich działanie. Sprawdzono również miejsce realizacji projektu i prowadzone działania.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych istotnych uchybień. Fakt należytej realizacji projektu potwierdzili przedstawiciele Narodowej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

,