Zespół UAB Juodeliai wziął udział w szkoleniu „Wzmacnianie współpracy w firmie”

Kontynuując tradycje zespół spółki przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai w dniach 24-25 października br. wziął udział w szkoleniu „Wzmacnianie współpracy w firmie”, w czasie którego szczególnie akcentowano tematy związane z psychologią pracy zespołowej i wartościami zespołu.

W ciągu ostatnich lat zespół UAB Juodeliai silnie rozrósł się. Zwiększenie liczby pracowników wzbogaciło firmę o nowych pracowników, reprezentujących różne poglądy i sposoby myślenia. Zgodny i umotywowany zespół pracowników jest konieczny do realizacji wspólnych zadań firmy, co było podstawowym celem szkolenia. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy mieli za zadanie wykonać dużą ilość różnych zadań, poświęconych poszukiwaniu wspólnych rozwiązań, komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami różnych firm.

UAB Juodeliai w dalszym ciągu zamierza inwestować w jedną z najważniejszych zasad działalności gospodarczej – ocenę pracowników. Mamy nadzieję, że inwestycja w zasoby ludzkie pozwoli jeszcze bardziej efektywniej dążyć do realizacji zadań i osiągnięcia celów firmy.

,

Mariampol – miasto innowacji i tradycyjnych rzemiosł

W ciągu ostatnich dziesięcioleci Litwa, poprzez rozwój społeczności lokalnych i poprawę infrastruktury, zdołała zapewnić skuteczny rozwój regionów. Historycznie ukształtowane tradycje przemysłowe zadecydowały o tym, że każdy z regionów Litwy jest ośrodkiem o wyjątkowych kompetencji. Ze względu skumulowane w regionach doświadczenie, kompetencje i infrastrukturę rozwojową, aż 45% wkraczających w 2013 roku na rynek litewski przedsiębiorstw postanowiło ulokować swoją działalność poza granicami stolicy.

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai rozpoczęło swoją działalność w regionie Mariampola. Ze względu na możliwości inwestycyjne Mariampol jest uważany za miasto innowacji i tradycyjnych rzemiosł.

”Inwestuj na Litwie” prezentuje mapę kompetencji regionów – 10 krótkich wydawnictw w języku angielskim, przedstawiających możliwości biznesowe w każdym z okręgów administracyjnych. Są one dostępne w ramach interaktywnej mapy dostępnej na stronie internetowej www.investuoklietuvoje.lt

Wydawnictwa prezentują szczegółowe kompetencje każdego z regionów, które zostały wyróżnione w wyniku porównania wielkości obrotu gospodarczego, liczby pracowników w poszczególnych gałęziach przemysłu, danymi zebranymi w wyniku obserwacji inwestorów, a także prognozy, które gałęzie gospodarki mają największe szanse na wzrost w poszczególnych regionach. Wydawnictwa zawierają również informacje o rynku pracy w danym regionie: podaży pracy, średniej płacy, kompetencji pracowników; specjalnych strefach ekonomicznych, infrastrukturze transportowej oraz działających w regionie przedsiębiorstwach – możliwych partnerach biznesowych. W broszurze dotyczącej regionu Mariampola można znaleźć również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

, , ,

Audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania UAB „Juodeliai” zakończył się wynikiem pozytywnym

W dniach 3-4 września przeprowadzono wykonywany raz na 3 lata audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai”. Celem audytu jest ocena, jak funkcjonujący w przedsiębiorstwie od 2011 roku system zarządzania spełnia wymogi międzynarodowych norm zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania wykonała międzynarodowa firma certyfikacyjna „Bureau Veritas”, z którą UAB „Juodeliai” współpracuje od 2011 roku. Audytorzy odwiedzili główne biuro przedsiębiorstwa w Mariampolu, jednostki produkcyjne w Kamieniu (Akmenynai) i Jurze (Jūrė), a także nową linię produkcyjną w Radziwiliszkach.

Audytorzy pozytywnie ocenili infrastrukturę UAB „Juodeliai”, politykę w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz BHP pracowników, kompetencje zespołu pracowników, innowacyjne rozwiązania i profesjonalizm. Pozytywne oceniona przez audytorów została również kwestii sterowania procesami dostawy surowców, sprzedaży i produkcji, działalności dotyczącej zapewnienia jakości produkcji, a także stosunki przedsiębiorstwa z pracownikami oraz ochrona środowiska.

Cieszymy się, że zintegrowany system zarządzania naszego przedsiębiorstwa został powtórnie certyfikowany i spełnia wymogi wszystkich międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Zwiększanie efektywności produkcji, dążenie do lepszych wyników, ma na celu nie tylko spełnianie wymogów normatywnych, lecz także zapewnienie długotrwałego, zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie staramy się utrzymać wyjątkowy kontakt z klientami, pracownikami, partnerami, w ścisłej harmonii z otaczającym nas środowiskiem.

, , ,