Mariampol – miasto innowacji i tradycyjnych rzemiosł

W ciągu ostatnich dziesięcioleci Litwa, poprzez rozwój społeczności lokalnych i poprawę infrastruktury, zdołała zapewnić skuteczny rozwój regionów. Historycznie ukształtowane tradycje przemysłowe zadecydowały o tym, że każdy z regionów Litwy jest ośrodkiem o wyjątkowych kompetencji. Ze względu skumulowane w regionach doświadczenie, kompetencje i infrastrukturę rozwojową, aż 45% wkraczających w 2013 roku na rynek litewski przedsiębiorstw postanowiło ulokować swoją działalność poza granicami stolicy.

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai rozpoczęło swoją działalność w regionie Mariampola. Ze względu na możliwości inwestycyjne Mariampol jest uważany za miasto innowacji i tradycyjnych rzemiosł.

”Inwestuj na Litwie” prezentuje mapę kompetencji regionów – 10 krótkich wydawnictw w języku angielskim, przedstawiających możliwości biznesowe w każdym z okręgów administracyjnych. Są one dostępne w ramach interaktywnej mapy dostępnej na stronie internetowej www.investuoklietuvoje.lt

Wydawnictwa prezentują szczegółowe kompetencje każdego z regionów, które zostały wyróżnione w wyniku porównania wielkości obrotu gospodarczego, liczby pracowników w poszczególnych gałęziach przemysłu, danymi zebranymi w wyniku obserwacji inwestorów, a także prognozy, które gałęzie gospodarki mają największe szanse na wzrost w poszczególnych regionach. Wydawnictwa zawierają również informacje o rynku pracy w danym regionie: podaży pracy, średniej płacy, kompetencji pracowników; specjalnych strefach ekonomicznych, infrastrukturze transportowej oraz działających w regionie przedsiębiorstwach – możliwych partnerach biznesowych. W broszurze dotyczącej regionu Mariampola można znaleźć również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

, , ,