Zespół UAB Juodeliai wziął udział w szkoleniu „Wzmacnianie współpracy w firmie”

Kontynuując tradycje zespół spółki przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai w dniach 24-25 października br. wziął udział w szkoleniu „Wzmacnianie współpracy w firmie”, w czasie którego szczególnie akcentowano tematy związane z psychologią pracy zespołowej i wartościami zespołu.

W ciągu ostatnich lat zespół UAB Juodeliai silnie rozrósł się. Zwiększenie liczby pracowników wzbogaciło firmę o nowych pracowników, reprezentujących różne poglądy i sposoby myślenia. Zgodny i umotywowany zespół pracowników jest konieczny do realizacji wspólnych zadań firmy, co było podstawowym celem szkolenia. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy mieli za zadanie wykonać dużą ilość różnych zadań, poświęconych poszukiwaniu wspólnych rozwiązań, komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami różnych firm.

UAB Juodeliai w dalszym ciągu zamierza inwestować w jedną z najważniejszych zasad działalności gospodarczej – ocenę pracowników. Mamy nadzieję, że inwestycja w zasoby ludzkie pozwoli jeszcze bardziej efektywniej dążyć do realizacji zadań i osiągnięcia celów firmy.

,