UAB Juodeliai nominowany w konkursie Ministerstwa Gospodarki „Za zasługi dla biznesu” w kategorii „Regionalny lider biznesu”

Dnia 20 listopada br. Ministerstwo Gospodarki już po raz dziesiąty z rzędu wręczy nagrody dla najlepszych krajowych biznesmenów „Za zasługi dla biznesu”, które przyznawane są za skuteczne wdrażanie projektów biznesowych, osiągnięte rezultaty oraz wkład w ekonomikę kraju.

Powołana przez Ministerstwo Gospodarki komisja, spośród otrzymanych zgłoszeń do nagrody „Za zasługi dla biznesu”, wybrała po trzech pretendentów do nagrody w każdej z dziewięciu kategorii. Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dostało się na listę trzech najlepszych firm w kategorii „Regionalny lider biznesu”, w której konkurują przedsiębiorstwa, które realizowały projekty finansowane z funduszów Unii Europejskiej na lata 2007-2013 poza dużymi miastami (Wilnem, Kownem, Kłajpedą).

Komisja w każdej z kategorii wybierze jednego laureata. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni 20 listopada podczas „Dni biznesu” w Ministerstwie Gospodarki. Na wyniki wpływ będzie miała również opinia społeczeństwa, dlatego zapraszamy do oddania głosu na stronie.

, ,