Osiągnięcia przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai w roku 2014.

  Najważniejsze fakty i liczby 2014 roku:

 • Osiągnięty obrót 22 300 741 EUR , wzrost roczny – 59 %;
 • Produkcja osiągnęła 135.000 m3 – wyprodukowano 1 600 ciężarówek więcej niż w roku 2013;
 • Wzrost liczby pracowników do prawie 400 osób;
 • Pomyślnie sfinalizowano projekt „Linia obróbki drewna UAB Juodeliai w Radziwiliszkach”, w ramach którego otrzymano 1.158.480 EUR z funduszy unijnych;
 • Przedsiębiorstwo przyjęto do grona członków Stowarzyszenia Niezależnych Mierniczych Drewna Litwy;
 • Podpisano umowy na dostawę drewna okrągłego ze wszystkimi czterdziestoma dwoma nadleśnictwami Republiki Litewskiej. UAB Juodeliai jest jedynym przedsiębiorstwem na Litwie, które współpracuje jednocześnie ze wszystkimi nadleśnictwami;
 • Audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania zakończył się wynikiem pozytywnym;
 • Zostało urządzone skomputeryzowane miejsce pracy mistrza.
 • Dokonano pełnej renowacji systemu odprowadzania odpadów w zakładzie produkcyjnym w Jurze.
 • Do zakładu w Radziwiliszkach wjechały pierwsze wagony kolejowe z drewnem okrągłym.
 • Znacznie rozszerzony został asortyment produkcji (około 30 nowych wymiarów);
 • Przedsiębiorstwo zostało wyróżnione w konkursie Ministerstwa Gospodarki „Za zasługi dla biznesu” w kategorii „Regionalny lider biznesu”.
 • Przedsiębiorstwo zostało nagrodzone w krajowym konkursie „Nagroda innowacji 2014“ w kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo”.

,