UAB Juodeliai otrzymało wyróżnienie Litewskiego Urzędu Pracy „Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem”

Dnia 3 lutego br. przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai otrzymało wyróżnienie Litewskiego Urzędu Pracy (LDB – Lietuvos darbo birža). Spółka została nagrodzona w kategorii „Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem” i zajęła w niej drugie miejsce (wśród dużych spółek).

Tegoroczne uroczystości wręczenia nagród dla pracodawców, którzy w 2014 roku stworzyli najwięcej miejsc pracy, zostały zorganizowane już siódmy raz z rzędu. Wręczenie nominacji po raz pierwszy odbyło się w Kownie, w Historycznym Pałacu Prezydenckim Republiki Litewskiej. Litewskie przedsiębiorstwa zostały nagrodzone w czterech kategoriach. Największe spółki oraz małe i średnie firmy były ocenianie osobno.

W ubiegłym roku w UAB Juodeliai zaszły wielkie zmiany (otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Radziwiliszkach), które przesądziły o znacznym wzroście liczby miejsc pracy. Na chwilę obecną spółka zatrudnia prawie 400 pracowników, z których prawie 130 pracuje w nowo otwartym zakładzie w Radziwiliszkach.

UAB Juodeliai – innowacyjne przedsiębiorstwo: w ciągu ostatnich lat, po zmodernizowaniu produkcji oraz wprowadzeniu nowych technologii, spółka znacznie zwiększyła wielkość produkcji oraz rozszerzyła asortyment, co miało znaczny wpływ na stworzenie nowych miejsc pracy. W ubiegłym roku liczba miejsc pracy wzrosła nawet o 59% – w spółce powstały 141 nowe miejsca pracy.

Nagroda Litewskiego Urzędu Pracy „Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem” to ważne wyróżnienie dla UAB Juodeliai. Wdrażając nowoczesne technologie, przedsiębiorstwo nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, ale również wiele uwagi zwraca na podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenia.

, ,

W zakładzie UAB Juodeliai w Radziwiliszkach drewno okrągłe jest przyjmowane po wymierzeniu przez niezależnych mierniczych

Litewskie Stowarzyszenie Niezależnych Mierniczych Drewna (LNMMA) – instytucja świadcząca wsparcie metodologiczne dla firm oraz usługi miernicze (miejscowe, grupowe, eksperckie) drewna okrągłego, rozdrobnionego biopaliwa i lasu. Stowarzyszenie swoją działalność zarejestrowało we wrześniu 2004 roku i pomyślnie rozwija się przez ostatnich dziesięć lat. Obecnie w Stowarzyszeniu pracuje 21 osób, z których 17 to niezależni mierniczy drewna.

Stowarzyszenie stale rozszerza usługi pomiaru drewna okrągłego, rozdrobnionego biopaliwa i lasu, obecnie działa już 6 oddziałów LNMMA: dwa w Kłajpedzie, w Olicie, w rejonie preńskim, w Wiłkomierzu, a od 1 listopada 2014 roku pracuje również oddział w Radziwiliszkach (UAB Juodeliai).

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai zostało członkiem Stowarzyszenia z końcem stycznia 2014 roku. Celem członkostwa w Stowarzyszeniu jest dążenie do jeszcze większej przezroczystości pracy firmy. W tym celu, od 1 listopada 2014 roku, przedstawiciele LNMMA rozpoczęli pracę w nowo otwartym zakładzie w Radziwiliszkach.

Od tego dnia LNMMA ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę zgodności jakości i ilości drewna z umowami z dostawcami drewna okrągłego, a także za prowadzenie ewidencji magazynu drewna okrągłego w Radziwiliszkach.

, , ,