W zakładzie UAB Juodeliai w Radziwiliszkach drewno okrągłe jest przyjmowane po wymierzeniu przez niezależnych mierniczych

Litewskie Stowarzyszenie Niezależnych Mierniczych Drewna (LNMMA) – instytucja świadcząca wsparcie metodologiczne dla firm oraz usługi miernicze (miejscowe, grupowe, eksperckie) drewna okrągłego, rozdrobnionego biopaliwa i lasu. Stowarzyszenie swoją działalność zarejestrowało we wrześniu 2004 roku i pomyślnie rozwija się przez ostatnich dziesięć lat. Obecnie w Stowarzyszeniu pracuje 21 osób, z których 17 to niezależni mierniczy drewna.

Stowarzyszenie stale rozszerza usługi pomiaru drewna okrągłego, rozdrobnionego biopaliwa i lasu, obecnie działa już 6 oddziałów LNMMA: dwa w Kłajpedzie, w Olicie, w rejonie preńskim, w Wiłkomierzu, a od 1 listopada 2014 roku pracuje również oddział w Radziwiliszkach (UAB Juodeliai).

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai zostało członkiem Stowarzyszenia z końcem stycznia 2014 roku. Celem członkostwa w Stowarzyszeniu jest dążenie do jeszcze większej przezroczystości pracy firmy. W tym celu, od 1 listopada 2014 roku, przedstawiciele LNMMA rozpoczęli pracę w nowo otwartym zakładzie w Radziwiliszkach.

Od tego dnia LNMMA ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę zgodności jakości i ilości drewna z umowami z dostawcami drewna okrągłego, a także za prowadzenie ewidencji magazynu drewna okrągłego w Radziwiliszkach.

, , ,