UAB Juodeliai pomyślnie przeszło audyt recertyfikacyjny Forest Stewardship Council® (FSC®)

W lutym tego roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny Forest Stewardship Council® (FSC®), który miał na celu ocenę, na ile funkcjonujące w firmie od 2010 roku standardy FSC® odpowiadają wymaganiom.

Audyt wykonała akredytowana firma UAB „NEPCon LT“. Po przeprowadzeniu audytu, przedsiębiorstwo zostało recertyfikowane w oparciu o trzy standardy: kontroli pochodzenia FSC-STD-40-004 V2-1, drewna kontrolowanego FSC-STD-40-005 V2-1 oraz prawidłowego używania znaków handlowych FSC-STD-50-001. Otrzymany przez przedsiębiorstwo certyfikat FSC® (kod certyfikatu przedsiębiorstwa – NC-COC-012665) potwierdza pochodzenie surowca wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego.

Cieszymy się, że zarówno kontrola pochodzenia surowców jak i produkcja naszej firmy została recertyfikowana i odpowiada wszystkim standardom FSC®, co pozwala również w przyszłości zachować szczególną troskę o klientów, pracowników, partnerów oraz otaczające nas środowisko.

Według najnowszej międzynarodowej bazy danych FSC®, aktualnie w Litwie jest ponad 300 przedsiębiorstw posiadających certyfikat FSC® (wśród nich – 42 nadleśnictwa, z którymi współpracuje UAB Juodeliai). Więcej informacji o terminach ważności certyfikatu FSC® oraz certyfikowanych produktów UAB Juodeliai, można znaleźć pod adresem tutaj.

,