UAB Juodeliai pomyślnie przeszło audyt recertyfikacyjny Forest Stewardship Council® (FSC®)

W lutym tego roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny Forest Stewardship Council® (FSC®), który miał na celu ocenę, na ile funkcjonujące w firmie od 2010 roku standardy FSC® odpowiadają wymaganiom.

Audyt wykonała akredytowana firma UAB „NEPCon LT“. Po przeprowadzeniu audytu, przedsiębiorstwo zostało recertyfikowane w oparciu o trzy standardy: kontroli pochodzenia FSC-STD-40-004 V2-1, drewna kontrolowanego FSC-STD-40-005 V2-1 oraz prawidłowego używania znaków handlowych FSC-STD-50-001. Otrzymany przez przedsiębiorstwo certyfikat FSC® (kod certyfikatu przedsiębiorstwa – NC-COC-012665) potwierdza pochodzenie surowca wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego.

Cieszymy się, że zarówno kontrola pochodzenia surowców jak i produkcja naszej firmy została recertyfikowana i odpowiada wszystkim standardom FSC®, co pozwala również w przyszłości zachować szczególną troskę o klientów, pracowników, partnerów oraz otaczające nas środowisko.

Według najnowszej międzynarodowej bazy danych FSC®, aktualnie w Litwie jest ponad 300 przedsiębiorstw posiadających certyfikat FSC® (wśród nich – 42 nadleśnictwa, z którymi współpracuje UAB Juodeliai). Więcej informacji o terminach ważności certyfikatu FSC® oraz certyfikowanych produktów UAB Juodeliai, można znaleźć pod adresem tutaj.

,

UAB Juodeliai tradycyjnie wzięło udział w dniach kariery na Kowieńskim Uniwersytecie Technicznym „KTU Karjeros dienos 2015“

Dnia 24 lutego br. już po raz czwarty przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai wzięło udział w organizowanych przez Centrum Karier Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego (KTU) Dniach kariery „KTU Karjeros dienos 2015“. Tym razem już jako jeden ze sponsorów generalnych. Są to największe w krajach bałtyckich targi pracy, otwarte nie tylko dla studentów KTU, lecz także uczniów oraz studentów i absolwentów innych uczelni. W targach wzięło udział ponad 130 przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji państwowych. Duża liczba przedsiębiorstw, które brały udział w dniach kariery pokazuje, że firmy oraz organizacje interesują się przyciąganiem młodych ludzi do swojej działalności. Tego typu wydarzenia dla pracodawców dają możliwość zapoznania się z przyszłym pracownikiem, a dla młodego człowieka są doskonałym testem, pozwalającym na podjęcie decyzji co do kierunku przyszłej kariery. Z tych powodów są one korzystne zarówno dla studentów, jak i biorących w nich udział przedsiębiorstw i organizacji.

W tym roku Centrum Karier KTU przyjęło trochę zmienioną koncepcję Dni kariery. Targi pracy tym razem odbyły się w kowieńskiej „Žalgirio arena“, co oddało zarówno wielkość wydarzenia, jak i osiągnięte podczas niego rezultaty. W czasie targów aktywna była mobilna aplikacja, dzięki której można było uzyskać informacje o biorących w targach przedsiębiorstwach. W ofercie dla studentów znalazło się niemało seminariów, spotkań, dyskusji ze sławnymi na Litwie osobami oraz przedstawicielami firm.

Młode pokolenie z roku na rok się doskonali, stąd wszystkie przedsiębiorstwa, wśród nich i UAB Juodeliai, stawiają sobie za cel ofertę innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie oraz dających możliwości rozwoju miejsc pracy. Dzisiaj, gdy wybór kariery nie jest już determinowany przez ograniczenia geograficzne, a o możliwość przyciągnięcia najbardziej utalentowanych absolwentów wyższych uczelni biją się przedsiębiorstwa z całego świata, takie imprezy, pokazujące możliwości kariery w Litwie, zyskują na znaczeniu. W najbliższym czasie (19 marca) UAB Juodeliai weźmie udział w odbywających się w stolicy Dniach kariery Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. O tym szerzej w najbliższych nowościach UAB Juodeliai.

,

UAB Juodeliai przyłączyła się do inicjatywy poświęconej przejrzystemu i odpowiedzialnemu biznesowi ʺBaltoji bangaʺ

ʺBaltoji bangaʺ (Biała fala) to pierwsza i jedyna tego typu na Litwie inicjatywa znakowania przejrzystego i odpowiedzialnego biznesu, która zawiązała się w 2007 roku. Łączy ona ponad pięćdziesięciu członków z 27 miast Litwy. Funkcjonująca od ośmiu lat inicjatywa ma na celu wspieranie przejrzystości w litewskim biznesie, wprowadzanie zasad czystego i odpowiedzialnego biznesu.

17 lutego 2015 roku, do stale rosnącej liczby członków ʺBiałej faliʺ przyłączyło się również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai. Dołączając do tej inicjatywy firma dąży do odpowiedzialnego i przejrzystego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachęca do wdrażania tych wartości również przez innych uczestników rynku, swoich partnerów. Członkowie ʺBiałej faliʺ publicznie deklarują, że w sposób przejrzysty biorą udział w konkursach (zamówieniach publicznych), uczciwie rozliczają się z pracownikami, przestrzegają prawa Republiki Litewskiej i płacą podatki. Płacenie podatków i konsekwentna polityka zapewnia sprawne funkcjonowanie różnych sfer państwa, a rosnąca liczba członków inicjatywy wskazuje, że szara strefa w litewskim biznesie stale maleje.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o przejrzystości i odpowiedzialności w biznesie, sferze usług oraz innych dziedzinach życia gospodarczego. UAB Juodeliai prowadzi przejrzystą i odpowiedzialną działalność, opowiada się za etyczną kulturą biznesu, funkcjonuje w oparciu o podstawowe wartości: odpowiedzialność, jakość oraz otwarcie na nowości. Z tego powodu przedsiębiorstwo nie miało wątpliwości co do przyłączenia się do inicjatywy ʺBiałej faliʺ. Dwudziestoletnia historia działalności jest wspaniałym dowodem na to, że przejrzysty biznes jest podstawą długotrwałego sukcesu, a zarazem pomaga w przekazywaniu swoich wartości zarówno pracownikom, jak i partnerom. Biznes oznaczony znakiem przejrzystości wzbudza większe zaufanie, a zarazem motywuje swoich partnerów do odpowiedzialnej działalności.

Więcej o inicjatywie tutaj.

, ,